Centrum Wsparcia "Za Horyzont"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Wszystkie działania robimy charytatywnie.

Wsparcie osób niepełnosprawnych - zakup wózków inwalidzkich dla Gruzińskich dzieci i młodzieży.

Edukacja dla ośrodków pracujących z osobami niepełnosprawnymi w Polsce i poza granicami kraju (szkolenia, wykłady dla kadry - terapeutów).

Suicydologia - lekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży

Pomoc humanitarna międzynarodowa.

Profilaktyka w szkołach.