Zameczek- PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rudołtowice, śląskie


“Zameczek” w Rudołtowicach jest organizacją pożytku publicznego o charakterze “non profit” dla dzieci w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnością ruchową. Opiekujemy się Dziećmi w systemie dziennym oraz całodobowym. Zapewniamy podopiecznym edukację, leczenie i rehabilitację, opiekę i pielęgnację, żywienie i zakwaterowanie oraz transport dla dzieci wymagających dziennego i całodobowego pobytu. Centrum dysponuje wyspecjalizowaną kadrą: - pedagogów specjalnych - psychologów - logopedę - fizjoterapeutów - terapeutę zajęciowego - instruktora orientacji przestrzennej - tyflopedagoga - zespół pielęgniarsko – opiekuńczy - lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii, neurologii oraz okulistyki. Powierzchnia, na której usytuowana jest placówka liczy ponad 5 hektarów. Na tym obszarze znajdują się; zabytkowy pałacyk z początków XVIII wieku, zabytkowy park, dom socjalny, plac zabaw, parking i pomieszczenia gospodarcze.
Naszą misją jest zapewnienie Dzieciom szczególnego ciepła, miłości oraz bezpieczeństwa.

Nasze działania:

- wsparcie socjalne podopiecznychi w finansowaniu wydatków związanych z chorobą dziecka.

- zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci

- zakup lekarstw i sprzętu medycznego ratujących zdrowie i życie podopiecznych

- organizowanie czasu wolnego: zwiedzanie, zabawa na świeżym powietrzu, zabawy dostosowane do chorób dzieci

-rehabilitacja podopiecznych, w celu poprawienia sprawności

-edukacja podopiecznych, dostosowana do poziomu upośledzenia dziecka

Wpłaty

Ładuję...