Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa ZAWSZE RAZEM

Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa ZAWSZE RAZEM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Siedlce, mazowieckie

Jesteśmy młodą organizacją, założoną przez rodziców dzieci z Zespołem Downa, która dopiero rozpoczyna swoją działalność i w związku z tym dysponuje bardzo skromnymi środkami finansowymi.

Naszym głównym celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzinom z terenu Siedlec i okolic.  Mamy w swoim gronie rodziny wielodzietne, oraz osoby w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe koszty ponoszone przez rodziców na wychowanie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego są dla nich dużym obciążeniem finansowym. Tak bardzo potrzebna jest więc ofiarność ludzi dobrej woli. 

Zamierzamy rozpocząć prowadzenie zajęć wspierających rozwój małego dziecka (m.in. muzykoterapię, zajęcia plastyczne, logopedyczno - rehabilitacyjne), zajęć dla dzieci starszych oraz młodzieży z zespołem Downa.

Wszystkie te działania wymagają nakładów finansowych, związanych z zatrudnieniem specjalistów, zakupem pomocy do zajęć itp. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszej działalności. Zapewniamy, że każda najmniejsza wpłata jest przez nas przyjmowana z wdzięcznością.

  
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.


 

Wpłaty

Ładuję...