Uratujmy kolejnych chorych na raka

Uratujmy kolejnych chorych na raka

Uratujmy kolejnych chorych na raka

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0262865
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Przeprowadzenie operacji w technologii Coolingbis

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Chop
Uratujmy kolejnych chorych na raka
Rozpoczęcie: 3 Marca 2023
Zakończenie: 4 Maja 2024

Opis zbiórki

Jako Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej cHOP im.Pawła Murawy już od ponad 2 lat działamy na rzecz pacjentów onkologicznych, kupując i bezpłatnie użyczając ultra nowoczesny sprzęt dla najlepszych szpitali onkologicznych w Polsce.

Przez ten czas zakupiliśmy sprzęt za ponad 700 tys. złotych. Ostatnio wydaliśmy już ponad 130 tys. złotych na innowacyjny sprzęt Coolingbis, który wykorzystywany jest przy operacjach onkologicznych. Dzięki temu udało się uratować kilkunastu pacjentów, którzy bez tej nowoczesnej technologii nie mieliby szans na przeżycie podczas ekstremalnie trudnych operacji onkologicznych.❤️

Drodzy Państwo, aktualnie wyczerpały nam się wszystkie środki na naszym koncie, a niestety kilkunastu pacjentów czeka na operacje w technologii Coolingbis. Spróbujmy ich uratować.

Nasza fundacja 100% wszystkich pozyskanych środków przeznacza na zakupy nowoczesnego sprzętu i materiałów medycznych. Nikt z zarządu nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Zapraszamy na nasz fanpage - https://www.facebook.com/FundacjaChirurgiiiOnkologiiPolskiejChop

Kilka podstawowych informacji na temat ultra nowoczesnej technologii Coolingbis, która pozwala ratować pacjentów podczas najtrudniejszych operacji onkologicznych.

Uratujmy kolejnych chorych na raka

COOLINGBIS® to inwazyjna, sterylna, jednorazowa, monopolarna elektroda elektrochirurgiczna przeznaczona do hemostatycznego uszczelniania, koagulacji i cięcia tkanek miękkich. W szczególności jest przeznaczony, ale nie wyłącznie, do stosowania w wątrobie, nerkach, trzustce i śledzionie, zarówno w procedurze otwartej, jak i laparoskopowej u pacjentów wymagających uszczelnienia hemostatycznego, koagulacji i/lub przecięcia tkanek miękkich podczas operacji.

COOLINGBIS® składa się z metalowej elektrody, która dostarcza energię o częstotliwości radiowej (RF) do tkanek. Energia ta powoduje gwałtowne nagrzewanie tkanek, co powoduje kurczenie się kolagenu naczyń i koagulację tkanki. Zapadnięcie się naczyń wraz z koagulacją krwi obecnej w leczonej tkance minimalizuje krwawienie i umożliwia ostrzu wykonanie mechanicznego cięcia uprzednio skoagulowanej tkanki bez krwawienia.

COOLINGBIS® posiada wewnętrzny system chłodzenia, który utrzymuje zimną powierzchnię elektrody, a tym samym zapobiega przywieraniu zwęglonej tkanki do elektrody. COOLINGBIS® to jedyne urządzenie, które dostarcza energię o częstotliwości radiowej (RF) do tkanek z wewnętrznym systemem chłodzenia, sól fizjologiczna nigdy nie dociera do pola operacyjnego, co pozwala uniknąć powikłań związanych z nieoczekiwanym spaleniem tkanki gorącą solą fizjologiczną.

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0262865
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki