ZDROWA PRACA

ZDROWA PRACA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Zdrowa Praca istnieje od 2007 roku. Zajmujemy się działaniami na rzecz lepszej realizacji konstytucyjnego prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Naszą misją jest ograniczanie zjawiska utraty zdrowia, również psychicznego, w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Szczególnie angażujemy się w tych środowiskach pracy, gdzie zdrowie pracujących ma poważny wpływ na życie wszystkich Polek i Polaków. Tak jest np. w wymiarze sprawiedliwości czy służbie zdrowia.

Zgodnie ze Statutem celami działania Stowarzyszenia są:

1) promocja zdrowia, w tym szczególnie zdrowia psychicznego w środowisku pracy;

2) podejmowanie i popieranie inicjatyw dla poprawy warunków pracy, w szczególności w zakresie oceny i eliminacji negatywnych skutków psychospołecznych czynników szkodliwych w środowisku pracy;

3) wspieranie działań osób niepełnosprawnych będących ofiarami wypadków przy pracy lub chorób zawodowych i promocja ich inicjatyw;

4) zwiększenie integracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

5) udzielanie pomocy ofiarom wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym na skutek takiego wypadku lub choroby, w tym między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom;

6) zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

7) edukacja społeczna w zakresie psychospołecznych czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz ich wpływu na uleganie wypadkom przy pracy lub zapadalność na choroby zawodowe;

8) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych;

9) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków występowania psychospołecznych czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Cele Stowarzyszenia realizujemy głównie w formie badań, konferencji, publikacji oraz wpływania na rozwiązania prawne i systemowe. Staramy się również wspierać osoby, które uległy wypadkom przy pracy lub chorobom zawodowym oraz ich rodziny. Udzielamy im potrzebnych informacji i promujemy ich inicjatywy.

Wpłaty

Ładuję...