Budujemy Centrum Zdrowia Psychicznego

Liczba osób potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysowej lawinowo rośnie, szczególnie w ostatnich miesiącach epidemii. W  ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” Fundacja Leonardo rozpoczęła budowę Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, a w bliskiej przyszłości dla Dzieci i Młodzieży w Sułkowie.

Naszą pomoc bezpłatnie i bez skierowania lekarskiego oferujemy osobom, które:

-doświadczają różnych trudności życiowych,
-przeżywają długotrwały stres,
-doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania,
-w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego.

Każda osoba, która zgłosi się do placówki otrzyma wsparcie psychologiczne, możliwość leczenia stacjonarnego lub specjalistę, który dojedzie do domu, a także możliwość udziału w grupach samopomocowych oraz rozmowy z
doradcą zawodowym i prawnikiem.
Zbieramy pieniądze na rozbudowę centrum, które będzie służyć dorosłym oraz dzieciom i młodzieży w kryzysie. Prosimy o wsparcie wszystkich, którzy mogliby wpłacić na konto wspólnej  inwestycji nawet drobną kwotę.

Michał Paluch

Michał Paluch

„Drobny akt troski, uruchamia falę nieskończonego DOBRA”

Wsparli

25 zł

Anonimowy Pomagacz

X zł

Aleksandra

Choroba psychiczna nie musi i nie powinna wykluczać - razem zbudujemy Centrum Zdrowia Psychicznego!
10 zł

Anonimowa Pomagaczka

Powodzenia!
50 zł

Agnieszka Elżbieta Masternak

100 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

A.

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
2%
2 335 zł Wsparły 54 osoby CEL: 80 000 ZŁ
Wesprzyj