Budujemy Centrum Zdrowia Psychicznego

Liczba osób potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysowej lawinowo rośnie, szczególnie w ostatnich miesiącach epidemii. W  ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” Fundacja Leonardo rozpoczęła budowę Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, a w bliskiej przyszłości dla Dzieci i Młodzieży w Sułkowie.

Naszą pomoc bezpłatnie i bez skierowania lekarskiego oferujemy osobom, które:

-doświadczają różnych trudności życiowych,
-przeżywają długotrwały stres,
-doświadczyły straty, np. śmierci bliskiej osoby, rozwodu, rozstania,
-w przeszłości korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego.

Każda osoba, która zgłosi się do placówki otrzyma wsparcie psychologiczne, możliwość leczenia stacjonarnego lub specjalistę, który dojedzie do domu, a także możliwość udziału w grupach samopomocowych oraz rozmowy z
doradcą zawodowym i prawnikiem.
Zbieramy pieniądze na rozbudowę centrum, które będzie służyć dorosłym oraz dzieciom i młodzieży w kryzysie. Prosimy o wsparcie wszystkich, którzy mogliby wpłacić na konto wspólnej  inwestycji nawet drobną kwotę.

Michał Paluch

Michał Paluch

„Drobny akt troski, uruchamia falę nieskończonego DOBRA”

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

25 zł

Anonimowy Pomagacz

X zł

Aleksandra

Choroba psychiczna nie musi i nie powinna wykluczać - razem zbudujemy Centrum Zdrowia Psychicznego!
10 zł

Anonimowa Pomagaczka

Powodzenia!
50 zł

Agnieszka Elżbieta Masternak

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
2%
2 375 zł Wsparło 56 osób CEL: 80 000 ZŁ
Wesprzyj