"Zdrowy Świat Młodych Cyfrowych" - wspieramy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie

FUNDACJA DBAM O MÓJ ZASIĘG

"Zdrowy Świat Młodych Cyfrowych" - wspieramy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0226589
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Realizacja działań fundacji wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Dbam o Mój Zasięg
FUNDACJA DBAM O MÓJ ZASIĘG
Rozpoczęcie: 7 Października 2022

Opis zbiórki

Mówi się, że dzieci są naszą przyszłością. My jesteśmy ich teraźniejszością. Pomóż nam zrobić wszystko, aby zawalczyć o zdrowie psychiczne całego pokolenia dorastających dzieci. To one stworzą społeczeństwo, w którym będziemy żyć w kolejnych latach.

Od dawna z bliska obserwujemy i badamy wyzwania, z jakimi mierzą się młodzi ludzie. Depresja, lęk, e-uzależnienia, poczucie samotności, brak wartościowych alternatyw i bliskich relacji w świecie offline to jedynie wybrane problemy, na które wskazuje sama młodzież.

FUNDACJA DBAM O MÓJ ZASIĘG

Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży realnie dotyka nas wszystkich, dlatego wszyscy solidarnie powinniśmy działać. Wiemy również z badań, że jeśli jako dorośli nie reagujemy na te problemy, to tracimy relacje z dziećmi, które uciekają w świat cyfrowy i mają coraz mniejsze poczucie przynależności w świecie offline.

Celem naszej kampanii jest realna poprawa dobrostanu (psychicznego, fizycznego oraz społecznego) dzieci i młodzieży korzystających na co dzień z internetu i cyfrowych narzędzi ekranowych.

Do tej pory przeprowadziliśmy badania wśród 51 tysięcy młodych osób.

FUNDACJA DBAM O MÓJ ZASIĘG

FUNDACJA DBAM O MÓJ ZASIĘG

…te dane są alarmujące i mobilizują nas do jeszcze aktywniejszego działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci. Dlatego też, zebrane środki finansowe chcemy przeznaczyć nie tylko na działania profilaktyczne, ale również i lecznicze.

JAKIE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE LECZNICZYM, INTERWENCYJNYM CHCEMY REALIZOWAĆ?

- w pierwszej kolejności chcemy przeprowadzić zajęia psychologiczne i psychoterapeutyczne.

W dalszych etapach planujemy:

- prowadzenie konsultacji dla rodziców
- telefon zaufania dla młodzieży i rodziców
- grupa wsparcia dla rodziców online
- prowadzenie superwizji dla nauczycieli
- wsparcie psychologiczne podczas wakacyjnych kolonii offline dla dzieci i młodzieży
- specjalistyczne szkolenia dla opiekunów kolonii w zakresie neuroróżnorodności
- wsparcie świetlic środowiskowych w świadczeniu opieki i niesieniu pomocy dzieciom

Dziękujemy za każdą wpłatę, która pozwala nam pomagać więcej!

FUNDACJA DBAM O MÓJ ZASIĘG

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0226589
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki