Żywiecka Fundacja Rozwoju

Żywiecka Fundacja Rozwoju

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żywiec, śląskie

Żywiecka Fundacja Rozwoju jest organizacja non-profit posiadającą status pożytku publicznego (OPP) zarejestrowaną w VIII wydziale Sądu Administracyjnego w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000146021.

Jesteśmy Funduszem Lokalnym. Od 2006 roku należymy do sieci Ośrodków: Działaj Lokalnie, a od 2016 r. jesteśmy członkiem  Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.  Od 2016 roku prowadzi Centrum Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. 

Jesteśmy organizacją aktywnie angażującą się w rozwój i promocję miasta Żywca i Żywiecczyzny. Wspieramy wszelkie inicjatywy w dziedzinie: edukacji, wolontariatu, kultury i sztuki, ekologii, zdrowia, demokracji, poprzez programy edukacyjne, kampanie społeczne, konkursy, programy grantowe oraz stypendialne.

Prowadzone przez nas programy mają na celu aktywizację społeczną, zawodową oraz wsparcie i rozwój aktywnych mieszkańców, oraz organizacji pozarządowych.