Stowarzyszenie Zrozumieć Świat

Stowarzyszenie Zrozumieć Świat

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Działdowo, warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie Zrozumieć Świat jest założycielem Punktu Przedszkolnego Zielony Balonik. Przedszkole jest placówką rozwijającą i wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze spektrum autyzmu. Wsparcie finansowe pozwoliło nam na stworzenie 4 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki dotacji wyposażyliśmy miejsce, w którym dzieci na co dzień mogą korzystać ze specjalistycznych terapii (neurologopedia, terapia behawioralna, psychologiczna, rehabilitacja ruchowa).