Stowarzyszenie Zielony Dom

Stowarzyszenie Zielony Dom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Propaguje idee społeczeństwa otwartego w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie im należytych praw, udzielanie wsparcia i pomocy zarówno podopiecznym jak i ich rodzinom i opiekunem.

Świadczymy pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzimy Dom Rodzinny w Kaczorowie, k. Jeleniej Góry.

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizujmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Promujemy i organizujmy.

Działamy na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Wspieramy i upowszechniamy kulturę fizyczną i sport.