PSONI Koło w Zawoi

PSONI Koło w Zawoi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Juszczyn, małopolskie

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. 
PSONI Koło w Zawoi prowadzi dla dzieci niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Juszczynie, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Tarnawie Górnej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Do placówek tych regularnie uczęszcza ponad 110 wychowanków. Dzięki tej działalności pomoc otrzymują nie tylko niepełnosprawni, ale także rodziny, które mogą z zaufaniem powierzyć swoje dzieci w ręce pracowników naszych placówek.

Wpłaty

Ładuję...