Zosia Biegańska

Zosia Biegańska, 10 lat

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0104943
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Zosia Biegańska, 10 lat

Wcześniactwo, zespół piramidowy czterokończynowy spastyczny
Domaniewice, łódzkie

Zosia przyszła na świat przedwcześnie, w 31. tygodniu ciąży. Niestety miało to poważne konsekwencje dla zdrowia dziewczynki. W pierwszych chwilach życia u Zosi stwierdzono niedotlenienie mózgu, w wyniku którego większość komórek mózgowych obumarła. U Zosi stwierdzono trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie rozwoju umysłowego, upośledzenie narządu wzroku oraz padaczkę lekooporną. Już od pierwszych tygodni życia Zosia była poddawana intensywnej rehabilitacji. Dzięki niej dziewczynka poczyniła ogromne postępy w rozwoju psychoruchowym. Niestety, kolejne ataki padaczkowe coraz bardziej uszkadzały komórki mózgowe dziewczynki, odbierając wszystkie osiągnięcia. Zosia stała się zupełnie zależna od rodziców. Wasze stałe wsparcie umożliwia dziewczynce dalszą rehabilitację!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0104943
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki