Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu

typ Szpital

lokalizacja Reszel, warmińsko-mazurskie

ZOZ w Reszlu jest zakładem opieki długoterminowej jako Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i oddział paliatywno-hospicyjny.

Pod naszą całodobową opieką przebywa 60 pensjonariuszy, głównie leżących.