Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy - jako wolontariusze - zarządzają organizacją. Ich praca i zaangażowanie zostało uhonorowane przez Prezydenta Miasta Poznania przyznaniem tytułu Poznańskiego Wolontariusza Roku 2009 w kategorii zespołowej, a w roku 2013 Stowarzyszenie zostało uhonorowane Srebrną Pieczęcią Miasta Poznania.  

Od roku 2004 Stowarzyszenie jest ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO - nr KRS 0000046641.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ich opiekunom.   

Pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia jest obecnie 78 dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnym stopniu niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie z powodu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Stowarzyszenie jest animatorem wszelkich działań służących aktywizowaniu i usprawnianiu osób z najcięższymi postaciami mózgowego porażenia dziecięcego poprzez:

  sport (boccia),    wieloprofilową rehabilitację,   pozawerbalną komunikację,   arteterapię,   turystykę i  integrację społeczną

Stowarzyszenie jest inicjatorem działań wolontaryjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przy Stowarzyszeniu działa, w ramach zadania wspieranego przez Miasto Poznań, Dzienny Ośrodek Terapeutyczny - Żurawinka - dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.