Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży FUNDACJA Z UŚMIECHEM

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży FUNDACJA Z UŚMIECHEM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kielce, świętokrzyskie

Celem naszej działalności jest wszechstronna pomoc rodzinie w tym w szczególności dzieciom i młodzieży z małych miejscowości oraz ludziom niepełnosprawnym.
 
Organizujemy alternatywne formy zajęć przedszkolnych na terenie małych wsi, gdzie dostęp dzieci do edukacji przedszkolnej jest ogromnie utrudniony. Zadanie to jest dla nas priorytetem, ale i wielkim przedsięwzięciem.
 
Staramy się również wyrównywać start życiowy dzieci będących w trudnym położeniu społecznym.
 
Prowadzimy dzienne wsparcie dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Pomagamy w rehabilitacji i wspomagamy dzieci, młodzież oraz osoby z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi.

Prowadzimy szkolenia, warsztaty i seminaria dla rodziców, pedagogów, wychowawców oraz osób zainteresowanych.
 
Umożliwiamy terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.
 
Organizujemy różne formy imprez kulturalnych (spektakle, koncerty, wystawy), rekreacyjno-sportowe, festyny i inne projekty artystyczne o charakterze „familijnych spotkań z kulturą”, kolonie, obozy.
 
Prowadzimy organizację przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych.