Fundacja Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Autyzmem i Inną Niepełnosprawnością Zwyczajnie żyć

Fundacja Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Autyzmem i Inną Niepełnosprawnością Zwyczajnie żyć

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kołobrzeg, zachodniopomorskie

Fundacja Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Autyzmem i Inną Niepełnosprawnością "Zwyczajnie żyć" to fundacja, której celem jest pomoc szczególnie osobom dotkniętym autyzmem. Chcemy pomagać finansować diagnozy osobom, które widzą problem u swoich dzieci, a nie stać ich na kosztowne badania diagnostyczne. Chcemy pomagać już zdiagnozowanym dzieciom w opłacaniu turnusów rehabilitacyjnych, kosztownych terapii, niezbędnych innych wydatkach. Dorosłym, którzy pozostali w świecie autyzmu, chcemy pomóc zdobywać zajęcia, które mogą wykonywać, a które mogłyby stać się ich celem utrzymania, będącym często celem życiowym, zwłaszcza kiedy zabraknie Rodziców. Tym, którzy tego najbardziej potrzebują, chcemy po prostu pomóc... zwyczajnie żyć.  

Rozdział II § 1 Statutu Fundacji określa nasze główne cele:

Celem Fundacji jest działalność charytatywna w dziedzinie polityki społecznej, sportowej, oświatowej, kulturalnej i ochrony zdrowia, w zakresie niesienia pomocy osobom niepełnoletnim jak i dorosłym, borykającymi się z autyzmem i innymi zaburzeniami pokrewnymi, a także pomoc osobom borykającym się z innego rodzaju orzeczoną niepełnosprawnością, wymagającym wsparcia w życiu codziennym lub też dotkniętych życiową klęską, ciężką chorobą.