Fundacja ŻYCIE I PASJA

Fundacja ŻYCIE I PASJA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja ŻYCIE I PASJA powstała w kwietniu 2010 roku w celu niesienia pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Prowadzimy działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych.

Inicjujemy i wspieramy działania mające na celu poprawę, ochronę i promocję zdrowia.

Niesiemy pomoc osobom potrzebującym w szczególności z obszarów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną.

Realizujemy pomoc materialną, organizację i wspieranie różnorakich form aktywności w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego.

Propagujemy postawy zgodne z  biblijnymi wartościami w zakresie etyki i moralności.

Nasza fundacja prowadzi m.in.:

Świetlicę Środowiskową dla Dzieci Spotkania dla Kobiet Dystrybucję Żywności Pomoc w Ośrodkach Resocjalizacyjno-Opiekuńczych Indywidualną Pomoc Finansową i Materialną Cykliczne Imprezy Społeczne

Wpłaty

Ładuję...