Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa Żyj i daj żyć

Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa Żyj i daj żyć

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Zabrze, śląskie

Nasze cele i zadania:

 

1. Działalność na rzecz wprowadzenia do społeczeństwa osób wychodzących z uzależnienia oraz wsparcie ich rodzin poprzez:

  • rozwijanie i wspieranie inicjatyw związanych z adaptacją do normalnego życia poprzez działania na rzecz ozdrowienia moralnego, psychicznego, duchowego i fizycznego,
  • opracowanie programów i metod adaptacji do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osób uzależnionych i zatraconych,
  • współpracę lokalną i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wdrażaniu opracowanych programów,
  • wytwarzanie atmosfery zrozumienia, zaufania i szacunku dla naszych beneficjentów,
  • doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczną.

2. Prowadzenie działalności integracyjnej dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i rekreacyjną.

3. Propagowanie i wspieranie idei spółdzielni socjalnej oraz promocja zatrudniania abstynentów.

4. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych poprzez organizację obozów i kolonii.

 

 

Pomogli

Ładuję...