Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa Żyj i daj żyć

Stowarzyszenie Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa Żyj i daj żyć

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zabrze, śląskie

Nasze cele i zadania:

1. Działalność na rzecz wprowadzenia do społeczeństwa osób wychodzących z uzależnienia oraz wsparcie ich rodzin poprzez:

Rozwijanie i wspieranie inicjatyw związanych z adaptacją do normalnego życia poprzez działania na rzecz ozdrowienia moralnego, psychicznego, duchowego i fizycznego, opracowanie programów i metod adaptacji do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osób uzależnionych i zatraconych, współpracę lokalną i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wdrażaniu opracowanych programów, wytwarzanie atmosfery zrozumienia, zaufania i szacunku dla naszych beneficjentów, doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną.

2. Prowadzenie działalności integracyjnej dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i rekreacyjną.

3. Propagowanie i wspieranie idei spółdzielni socjalnej oraz promocja zatrudniania abstynentów.

4. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych poprzez organizację obozów i kolonii.

Wpłaty

Ładuję...