Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0266650
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Na zakup żywności w czasie Ramadanu

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków
Rozpoczęcie: 17 Marca 2023
Zakończenie: 3 Maja 2024

Opis zbiórki

Prorok (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: "Ktokolwiek da poszczącemu cokolwiek, aby ten mógł przerwać post, otrzymuje takie samo błogosławieństwo jak osoba poszcząca i to nie zmniejsza w jakikolwiek sposób błogosławieństw tejże osoby " (Ahmad i Tirmizi)

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

Kochani, zbliża się Ramadan – miesiąc, w którym muzułmanie poszczą i powstrzymują się od jedzenia oraz od picia w ciągu dnia od świtu do modlitwy Maghrib. Miesiąc Ramadanu jest również miesiącem zwiększonej dobroczynności. Nasi wolontariusze w Nigerii bardzo ciężko pracują i przygotowują dwa posiłki dziennie dla tysięcy głodujących Nigeryjczyków.

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

Mieszkańcy najbiedniejszych regionów Nigerii w czasie miesiąca Ramadan otrzymują codziennie posiłek Suhur przed rozpoczęciem postu oraz Iftar, który przerywa całodzienny post. Dla wielu z nich jest to jedyny miesiąc w roku, kiedy nie cierpią z powodu ekstremalnego głodu, który towarzyszy im każdego dnia w roku. Jest to także jedyny miesiąc w ciągu roku, kiedy we wspieranych przez nas społecznościach nie umiera z głodu żadne dziecko.

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

W Ashimaga dzieci głodują cały rok, więc przy naszej wizycie podczas Ramadanu szczególnie czujemy ich instynkt przetrwania. Głód jest tak ogromny, że czasem zapominają choćby o dobrych manierach, marzą tylko o tym by w końcu dostać wymarzony posiłek:


Fundacja A & A Rainbow Hearts Around The World każdego roku zwiększa obszar swoich działań. W tym roku spodziewamy się, iż codziennie będziemy wydawać posiłki dla czterdziestu pięciu tysięcy osób. W załączeniu do niniejszego posta, przedstawiamy kalkulację kosztów dla „Projektu Iftar”.

Bardzo prosimy o wsparcie naszej zbiórki przeznaczonej na ten cel. Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie i każda złotówka zostanie przeznaczona na zakup żywności potrzebnej do przygotowania ciepłych posiłków.

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

Drodzy darczyńcy i przyjaciele, do Kummaganam i do Ngursoye już od tygodnia przychodzą głodni ludzie z innych miejscowości. Liczą na to, iż przez trzydzieści dni miesiąca Ramadanu będą mogli zjeść ciepły posiłek w nocy, przed rozpoczęciem postu oraz wieczorem, kiedy nadejdzie czas przerwania postu.

Na ratunek tysiącom głodujących Nigeryjczyków

W chwili obecnej nie mamy żywności z powodu braku środków finansowych. Nasi wolontariusze nie mają co im dać jeść. W ciągu kilku dni wśród przybyłych z głodu i z wyczerpania zmarło dwanaście dzieci.

Bardzo gorąco, prosimy o darowizny, abyśmy mogli dokonać zakupów ziaren i ryżu, by móc rozdawać chociaż po garści suchego, gotowanego ryżu albo kukurydzy każdej osobie wyczerpanej wielomiesięcznym głodem.

Za wszelkie wpłaty serdecznie wszystkim dziękujemy! ♥


_______________________________

English:

The Prophet (sall allahu `alejhi wa sallam) said: " Whoever gives anything to a fasting person so that he can break his fast, receives the same blessings as the fasting person and this does not in any way reduce the blessings of that person " (Ahmad and Tirmizi).

Dear friends, Ramadan - the month in which Muslims fast and abstain from food and drink during the day from dawn until the Maghrib prayer - is approaching. The month of Ramadan is also a month of increased charity. Our volunteers in Nigeria work very hard and prepare two meals a day for thousands of starving Nigerians. 

People living in the poorest regions of Nigeria during the month of Ramadan receive a daily Suhur meal before the fast begins and an Iftar meal to break the all-day fast. For many of them, this is the only month of the year when they do not suffer from the extreme hunger that accompanies them every day of the year. It is also the only month of the year when no child dies of hunger in the communities we support. 

The A & A Rainbow Hearts Around The World Foundation is increasing its area of work each year. This year we expect to serve meals to forty-five thousand people every day. Attached to this post, we present a costing for the 'Iftar Project'.

We would very much like to ask you to support our fundraising for this purpose. Every zloty is of great importance to us and every zloty will go towards purchasing the food needed to prepare hot meals. 

Dear donors and friends, hungry people from other villages have been coming to Kummaganam and Ngursoye for a week now. They are counting on being able to have a hot meal during the thirty days of the month of Ramadan at night before the fast begins and in the evening when it is time to break the fast. 

At the moment we have no food due to lack of funds. Our volunteers have nothing to give them to eat. In just a few days, twelve children have died of hunger and exhaustion among the arrivals. 

We are very much appealing for donations so that we can purchase grains and rice to be able to distribute at least a handful of dry, cooked rice or maize to each person exhausted by months of hunger. 

Our sincere thanks to everyone for all their contributions!  ♥

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0266650
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki