Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Typ Szpital

Lokalizacja Wadowice, małopolskie

Misją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest udzielanie pomocy zdrowotnej wszystkim potrzebującym. Podejmujemy również działania z zakresu edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia.

Do obiektów Zespołu należą:
- Szpital im. św. Jana Pawła II,
- Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego wraz z Poradniami Specjalistycznymi, Podstawową Opieką Zdrowotną, Poradnią Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Zakładem Rehabilitacji Medycznej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego "PRZYSTAŃ",
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
- Zakład Diagnostyki Obrazowej,
- Wadowickie Pogotowie Ratunkowe.