PILNE!

"By ten rok nie był moim ostatnim..." – jedyna szansa na pokonanie raka!

30 004 zł (37,67%)
Brakuje jeszcze 49 638 zł