Amnesty International Polska

Amnesty International Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Jesteśmy ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka.

Walczymy o prawa człowieka na świecie. Sprzeciwiamy się stosowaniu kary śmierci, tortur, przemocy wobec kobiet, pozasądowych egzekucji. Organizujemy happeningi i akcje społeczne, zbieramy podpisy pod petycjami w obronie konkretnych osób, których podstawowe prawa zostały złamane, lobbujemy na rzecz respektowania praw człowieka.

Uczestniczymy w światowych kampaniach Amnesty International. Podejmujemy kroki zmierzające ku rozpowszechnieniu wiedzy poprzez program edukacji na rzecz praw człowieka. 

Co roku organizujemy największe wydarzenie na rzecz praw człowieka - Maraton Pisania Listów.

W ramach prowadzonych kampanii organizujemy happeningi, publikujemy raporty, wysyłamy apele w obronie konkretnych osób, których podstawowe prawa zostały złamane. Alarmujemy o przypadkach naruszeń praw człowieka na całym świecie. Jako sekcja koncentrujemy się na wybranych regionach (np. Białoruś, Rosja, Turcja, Chiny) i zagadnieniach (np. kara śmierci, stop wojnie z terroryzmem, broń kontrolowana, przemoc wobec kobiet, uchodźcy).

Umożliwiamy każdemu człowiekowi wypowiedzenie się na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowiekaPodstawą; naszej działalności jest międzynarodowa solidarność. Członkowie organizacji pochodzą z wielu różnych kultur i mają różne poglądy, jednak jednoczy ich chęć działania na rzecz świata, w którym przestrzegane będą prawa każdego człowieka.