Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zakliczyn, małopolskie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "BEZ BARIER" prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej oraz działalności integracyjnej.

Pomagamy dzieciom i dorosłym pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych czy też społecznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:
- prowadzenie trzech Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci z Gminy Zakliczyn, w tym dwóch placówek specjalistycznych - w Filipowicach i Gwoźdźcu - zapewniających wsparcie logopedy, pedagoga i psychologa,
- pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych,
- program dofinansowania do rehabilitacji leczniczej,
- aktywizację osób w wieku 50+ w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie klubów samopomocy - Akademii dla Aktywnych Seniorów,
- realizowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych,
- dofinansowanie zakupu leków dla osób starszych i przewlekle chorych,
- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- realizowanie projektów pomocowych wzbogacających ofertę Stowarzyszenia kierowanych głównie do dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- promocję i organizację wolontariatu.