Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zakliczyn, małopolskie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "BEZ BARIER" prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej oraz działalności integracyjnej.

Pomagamy dzieciom i dorosłym pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych czy też społecznych.

Prowadzimy Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych wraz z rehabilitacją oraz dwa Ośrodki Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Świadczymy pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych.

Realizujemy program pomocy żywnościowej dla najuboższych oraz programy stypendialne dla dzieci i młodzieży celem wyrównywania ich szans.