Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca

Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Realizowane przez nas projekty odpowiadają szerokiemu spektrum potrzeb ludzkich – od fizjologicznych do psychicznych i społecznych. Troszczymy się o osoby dotknięte przez ubóstwo, choroby, niepełnosprawność, kataklizmy, czy spychane na margines społeczny. Chcemy, aby dzięki naszemu wsparciu mogli podźwignąć się, usamodzielnić i zaangażować w pomoc innym.
 

Poprzez zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i plecaków oraz  dofinansowanie świetlic środowiskowych, staramy się chronić dzieci i młodzież przed złym wpływem ulicy, wstydem i samotnością z powodu biedy, problemów w nauce i domu; wyrównywać ich szanse edukacyjne.

Nasze wysiłki skupiamy również na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, biednych  i niepełnosprawnych.

Organizujemy transport oraz dystrybucję wśród najbiedniejszych, niezbędnej żywności i odzieży.

Prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym.

Pamiętaj, że jeśli chcesz pomóc potrzebującym, możesz to zrobić równiez poprzez przekazanie 1% podatku. 

Cgrześcijańska Służba Charytatywna
KRS: 0000 220 518

Pomogli

Ładuję...