Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca

Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Realizowane przez nas projekty odpowiadają szerokiemu spektrum potrzeb ludzkich – od fizjologicznych do psychicznych i społecznych. Troszczymy się o osoby dotknięte przez ubóstwo, choroby, niepełnosprawność, kataklizmy, czy też ludzi spychanych na margines społeczny. Chcemy, aby dzięki naszemu wsparciu mogli podźwignąć się, usamodzielnić i zaangażować w pomoc innym.

Poprzez zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych i plecaków oraz  dofinansowanie świetlic środowiskowych, staramy się chronić dzieci i młodzież przed złym wpływem ulicy, wstydem i samotnością z powodu biedy, problemów w nauce i domu; wyrównywać ich szanse edukacyjne. Organizujemy liczne programy i warsztaty dla dzieci oraz organizujemy wakacyjny wypoczynek.

Nasze wysiłki skupiamy również na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, biednych  i niepełnosprawnych.

Organizujemy transport oraz dystrybucję, niezbędnej żywności i odzieży wśród najbiedniejszych.

Prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym.

W czasie kiedy szybki i bezpłatny dostęp do słuzby zdrowia jest ciężki popularyzujemy więc zdrowy styl życia poprzez liczne programy edukacyjne i szkoleniowe na terenie całej Polski, takie jak: Kluby Zdrowia, mobilne wystawy diagnostyczno-edukacyjne „Expo Zdrowie”, turnusy zdrowotne „Zdrowo na Nowo”, Akademia Zdrowego Pracownika „Vitality”, Szkoły Zdrowego Gotowania, prelekcje i wykłady na temat np. stresu, uzależnień czy profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Pamiętaj, że jeśli chcesz pomóc potrzebującym, możesz to zrobić również poprzez przekazanie 1% podatku. 

Chrześcijańska Służba Charytatywna
KRS: 0000 220 518

Wpłaty

Ładuję...