Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg Bliżej Siebie

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg Bliżej Siebie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Świdnica, dolnośląskie

Szanowni Państwo !!!

Z wielką radością informujemy, że dnia 08.11.2016 r. została ustanowiona Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” z siedzibą w Świdnicy, której Założycielką i Fundatorką jest Pani Małgosia Dziura-Sztejnberg.          

Fundacja została utworzona w celu niesienia wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym: dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, starszym,  chorym, ubogim i samotnym.

Podejmowane przez nas różnorodne działania polegają na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywnej; inicjowaniu akcji i przedsięwzięć, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz poprawę warunków bytowych dla Podopiecznych fundacji i ich Rodzin.

W swoich działaniach koncentrujemy się na wspieraniu osób, które z różnych powodów (niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, brak wiary we własne siły) nie są w stanie, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Mają trudności w codziennym funkcjonowaniu i potrzebują wszechstronnej  pomocy oraz wsparcia.

Realizujemy projekty na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu. Wspieramy działania wspomagające edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu.

Nasze działania kierujemy do każdej osoby i do każdego pokolenia wierząc, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i spełniania marzeń tych wielkich i tych malutkich.

Patron Fundacji.

W związku z tym, że Święty Jan Paweł II w wielu swoich słowach pisanych i mówionych zwracał się bardzo często do ludzi potrzebujących, biednych, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych Zarząd Fundacji postanowił wybrać go na swojego Patrona.

Motto Fundacji

„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co,  po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

                                                        Świętego Jana Pawła II

                 

                Jesteśmy po to, by być Bliżej Siebie.

 

Wpłaty

Ładuję...