Podopieczni Fundacji Siepomaga nie zapłacą podatku od darowizn

Zbiórki Podopiecznych Fundacji Siepomaga nie podlegają opodatkowaniu od darowizn

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy deregulacyjnej, zmieniającej między innymi zasady opodatkowania darowizn, pragniemy zapewnić, iż zbiórki prowadzone na rzecz Podopiecznych Fundacji Siepomaga są rozliczane na innych zasadach i nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Fundacja Siepomaga nie przekazywała i nie przekazuje osobom fizycznym będącym beneficjentami zbiórek darowizn w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego odraz ustawy o podatku od spadków i darowizn.

- wyjaśnia radca prawny Marcin Błaszyk.

W Fundacji Siepomaga funkcjonuje specjalnie powołany dział weryfikacji, który dba o to, aby informacje zamieszczone na portalu Siepomaga.pl były prawdziwe. Sprawdzeniu podlega m.in. diagnoza chorego oraz to, czy cel i kwota zbiórki są zgodne z prawdą. 
W związku z tym Fundacja Siepomaga weryfikuje i rozlicza też wydatki Podopiecznego, który ma zbiórkę na Siepomaga.pl. Podopieczny może wykorzystać środki ze swojej zbiórce zgodnie z określonymi zasadami. 

Bardzo zależy nam na wiarygodności w oczach ludzi o wielkich sercach, którzy robią dobry uczynek i w odruchu serca pomagają Potrzebującym. Czasami jest to przysłowiowy wdowi grosz, który jest powierzony w zaufaniu, że posłuży się w ratowaniu zdrowia i życia.

- mówi Agnieszka Nowik, Wiceprezes Fundacji Siepomaga


Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń otrzymywanych przez beneficjentów są udzielane na podstawie szczegółowego Regulaminu udzielania świadczeń pomocy społecznej przez Fundację Siepomaga.