Ratują chorych przed koniecznością podłączenia do respiratora

Dzięki ofiarności darczyńców, którzy zaangażowali się w zorganizowaną przez Siepomaga.pl zbiórkę on-line na rzecz pomocy polskiej służbie zdrowia w walce z koronawirusem mogliśmy udzielić wsparcia kilkuset szpitalom, przychodniom, domom pomocy społecznej i stacjom pogotowia ratunkowego w całym kraju. Siepomaga.pl przekazała medykom nie tylko bardzo potrzebne (szczególnie w pierwszym okresie pandemii) środki ochrony osobistej, ale również specjalistyczne urządzenia wykorzystywane w leczeniu chorych na COVID-19.

Takim urządzeniem jest m.in. aparatura do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, która w wielu przypadkach ratuje pacjentów przed koniecznością wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem respiratora. Do chwili obecnej Siepomaga.pl dostarczyła już 60 urządzeń tego typu do polskich szpitali. Kolejne czekają na transport.

- Wspomaganie funkcji oddechowych za pomocą tego urządzenia jest wieloczynnikowe, a dodatkowo bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Sprawdza się nie tylko u osób z COVID-19, ale także w przypadku niewydolności oddechowych o innym podłożu chorobowym - mówi prof. Waldemar Goździk, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dolnośląska klinika otrzymała od Siepomaga.pl 5 tego typu urządzeń. Zdaniem medyków z Wrocławia, u wielu pacjentów urządzenia te pozwalają odroczyć lub wręcz zapobiec konieczności wentylacji mechanicznej. Doskonale sprawdzają się także w leczeniu pacjentów odłączanych od respiratorów.

Dziękujemy!