Samochody ratownicze TOPR pod ochroną antywirusową

W czasie pandemii ratownicy TOPR stanęli w obliczu nowego niewidzialnego zagrożenia, jakim stał się koronawirus. Dlatego postanowiliśmy przekazać tatrzańskim ratownikom urządzenie, które jest stosowane do eliminacji zagrożeń biologicznych m.in. w szpitalach zakaźnych i karetkach pogotowia ratunkowego. Teraz, w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą chorą na COVID-19 każdy z samochodów ratowniczych TOPR może zostać zdezynfekowany w czasie 30 minut i ponownie wyruszyć z ratownikami i medykami, by udzielić pomocy osobom, które uległy wypadkom w górach. 

- „Jest to bardzo dobre rozwiązanie stanowiące cenne uzupełnienie stosowanych dotychczas środków do dezynfekcji w TOPR, pozwalające w krótkim czasie przygotować nasze środki transportu i w razie potrzeby również niektóre dyżurki TOPR do ponownego działania” – o urządzeniach przekazanych przez Siepomaga mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków zebranych podczas zbiórki on-line Siepomaga.pl na rzecz pomocy polskiej służbie zdrowia w walce z koronawirusem.  

Dziękujemy!