Fundacja Celując w Przyszłość

2 Stałych Pomagaczy
Wpłata anonimowa
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Celując w Przyszłość została powołana w lipcu 2022 roku. Naszym głównym celem jest kompleksowe wsparcie dzieci i ich rodzin w pokonywaniu przeszkód wynikających z niepełnosprawności poprzez działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia, edukacji i przedsiębiorczości. Poprzez tworzenie przestrzeni do wykorzystania istniejących możliwości i szans w prowadzeniu szczęśliwego, godnego i jak najbardziej samodzielnego życia. Chcemy pomagać w przekraczaniu barier zdrowotnych, jak i tych wymagających zmiany myślenia. Fundacja swoje cele realizuje walcząc o każde życie. Kierunkiem naszego działania jest Przyszłość.

Fundacja została założona przez Jakuba Gietka, który od urodzenia boryka się z niepełnosprawnością spowodowaną przez chorobę rdzeniowego zaniku mięśni (SMA I). Pomimo wielu trudności stara się być przykładem do naśladowania w szczególności w zakresie szerzenia dobra i pomaganiu innym. W skład Fundacji wchodzą także trzy osoby wspierające działania. Nasza organizacja prężnie się rozwija i każdego miesiąca dociera do kolejnych odbiorców. Do tej pory podjęliśmy kilka inicjatyw. Przede wszystkim wsparcia przebywającego w hospicjum od 16 lat Michała, dla którego zorganizowaliśmy Świąteczny Kiermasz oraz zbiórkę w internecie. Dzięki nam udało się mu zapewnić niezbędną rehabilitację celem poprawy obecnego stanu zdrowia.

Aktualnie działamy wielotorowo. Nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami dobroczynnymi oraz podmiotami wspierającymi działalność NGO. Realizujemy kilka przedsięwzięć począwszy od pisania książki nt. zarządzania budżetem domowym dla osób wykluczonych społecznie, a skończywszy na dalszym propagowaniu osób wykluczonych społecznie w tym osób z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawnych uczestników życia mogących osiągać zamierzone cele pomimo przeciwności. Zamierzamy rozszerzyć działalność pomocową poprzez organizacje zbiórek na konkretne cele, które przysłużą się zadbaniu o lepszą przyszłość. Pomóż nam wspólnie o nią walczyć! 

Wpłaty

Ładuję...

2 Stałych Pomagaczy
Wpłata anonimowa
X zł miesięcznie