Fundacja Chop

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zielona Góra, lubuskie

Celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, szczególnie w zakresie:

1. poprawienia skuteczności leczenia raka w zakresie chirurgii onkologicznej w Polsce,

2. przeprowadzania akcji edukacyjnych i informacyjnych z zakresu zapobiegania

zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego,

3. rozwijania i wspierania kontaktów naukowych, badawczych i rozwojowych, zmierzających do realizacji celów wskazanych w pkt 1-2 powyżej.


Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez:

1. zakupy i udostępnianie sprzętu medycznego,

2. działalność oświatową i edukacyjną (odczyty, warsztaty, kursy, szkolenia),

3. działalność kulturową i informacyjną (koncerty, pokazy, happeningi, wystawy oraz korzystanie z portali społecznościowych i stron internetowych).

Wpłaty

Ładuję...