Fundacja "Bądź Dobroczyńcą"

Fundacja "Bądź Dobroczyńcą"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

W ramach Fundacji od ponad 15 lat udzielana jest bezpłatna specjalistyczna pomoc psychologiczna i pedagogiczna oraz pomoc prawna w tym możliwość skorzystania z postępowania mediacyjnego.
Pracujemy z osobami dorosłymi, młodszą i starszą młodzieżą. Udzielamy specjalistycznej pomocy w kryzysach rozwojowych i egzystencjalnych. Staramy się zrozumieć przyczyny kłopotów przeżywanych przez naszych klientów, pomagamy im odkrywać ich mocne strony, ale także strony słabe i ograniczenia. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa służymy wiedzą, wsparciem, akceptacją oraz pomocą w odkrywaniu istoty problemu. Pomagamy w poszukiwaniu środków zaradczych. Udzielana jest pomoc jak poradzić sobie z cierpieniem, z problemami emocjonalnymi czy z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Ponadto w ramach działań trzech placówek wsparcia dziennego (pozaszkolna forma pomocy dziecku i rodzinie) udzielana jest pomoc pozaszkolna dla dzieci i młodzieży.  Dodatkowo udzielana jest również wsparcie obywatelskie - np. pisanie pism urzędowych.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia, pomocy lub nie wiesz jak rozwiązać problem,
zapraszamy do nas! Zawsze jest rozwiązanie, nie czekaj, aż problem urośnie do wielkich rozmiarów! A nawet i taki można rozwiązać! Działamy w miłej i przyjaznej atmosferze, zachowując dyskrecję i anonimowość osób, dla których nasi specjaliści udzielają pomoc. Fundacja jest podmiotem (organizacją pożytku publicznego), nie pobiera żadnych opłat, od osób korzystających ze wsparcia i pomocy.