Wesprzyj naszą świetlicę, aby Promyk dalej mógł wspierać najmłodszych

Fundacja "Bądź Dobroczyńcą"
organizator skarbonki

Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” od ponad 15 lat prowadzi działania na terenie województwa opolskiego, której głównym celem jest pomoc rodzinom i ich dzieciom. Rocznie ze specjalistycznego wsparcia oferowanego przez Fundację w formie bezpłatnego poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, spraw obywatelskich i administracyjnych, socjalnego, w zakresie mediacji cywilnych i rodzinnych i innych) korzysta około 600 osób.

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, realizuje zajęcia w trzech placówkach wsparcia dziennego nazywanych często  świetlicami  środowiskowymi: „Promyk” i „Parasol” mieszczących się w Opolu i „Osada” na terenie gminy Łubniany. Nasze świetlice są placówkami pozaszkolnymi. Placówka działała  każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych dla dzieci w wieku 7-14 lat. Pobyt w niej będzie bezpłatny i dobrowolny.  

Placówka wsparcia dziennego to coś więcej niż świetlica środowiskowa. Wychowankowie mogą przy wsparciu wychowawców rozwijać swoje pasje i zainteresowania, otrzymać pomoc w nauce (odrabiać lekcje – korepetycje), uczyć się pozytywnych zachowań  oraz przydatnych w życiu umiejętności społecznych. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci bez względu na to czy radzą sobie w szkole dobrze czy źle,  zarówno tych „bezproblemowych”, jak i tych, które  chcą zwiększyć  swoją koncentrację, pamięć, akceptację i pewność siebie lub poćwiczyć i poprawić  komunikację z rówieśnikami i dorosłymi. Głównym celem zajęć w placówce jest wyrównywanie deficytów  dzieci i młodzieży, zapobieganie problemom  dzieci i młodzieży  a przede wszystkim  wszechstronny rozwój dzieci.

Oprócz codziennych   zajęć tematycznych, dzieci i młodzież uczestniczą także w atrakcyjnych wyjazdach np. do kina, na basen, lodowisko czy kręgle. Fundacja  w miarę swoich możliwości organizuje  również całodniowe wycieczki w miejsca zabawy, rekreacji czy edukacji. Ponadto poza  „oczywistymi” zajęciami  organizuje także  sporo mniej oczywistych aktywności, na przykład zajęcia z : wzbogacania zasobu słownictwa i nauka wypowiedzi publicznych, radzenia sobie z emocjami (np. stresem i złością), przydatne zarówno w codziennym życiu, jak i przed szkolną klasówką oraz ćwiczenia nad samopoznaniem. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Niestety, z końcem roku świetlica „Promyk” straci swoją siedzibę. Od początku mieściła się ona w tym samym miejscu – w budynku należącym do jednego z działających na terenie Opola duszpasterstw. Zarządca budynku (ksiądz dyrektor) wypowiedział Fundacji umowę najmu ze skutkiem na koniec roku 2021. Fundacja znalazła  potencjalny lokal, do którego można by przenieść świetlicę,  ale wymaga on sporego remontu. Fundacja jest w stanie  pozyskiwać środki, dzięki którym zapewnia dzieciom i młodzieży atrakcje. Nie możemy jednak pozyskać funduszy na wykonanie remontu. Fundacja nie dysponuje własnymi środkami na ten cel, stąd prośba do Państwa o wsparcie. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty, dzięki którym będziemy mogli przystosować lokal do prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży .

Wspomniany lokal znajduje się w dzielnicy miasta - Winowie, gdzie nie ma tego typu miejsc dla dzieci i młodzieży. Lokal, który Fundacja chce przystosować na świetlice ma powierzchnię ok. 100 m2 i znajdują się w nim 4 przestronne pomieszczenia i łazienka. Celem Fundacji jest przystosowanie każdego z nich do różnego rodzaju zajęć. Planujemy jedno z pomieszczeń przekształcić w salę zabaw. Kolejne pomieszczenie zostało by przeznaczone na salę szkoleniową, w której dzieci i młodzież uczyły by się i odrabiały zadania domowe. Planujemy także utworzyć kuchnię, w której uczestnicy zajęć samodzielnie przygotowywaliby poczęstunki i gdzie realizowane byłyby zajęcia kulinarne. Ostanie pomieszczenie przeznaczylibyśmy na pokój do zajęć indywidualnych z naszymi wychowankami. Niestety, na dzień dzisiejszy budynek nie spełnia warunków do przeniesienia tam świetlicy. Żeby można było w niej bezpiecznie i w odpowiednich warunkach realizować zajęcia, niezbędny jest remont. We wszystkich pomieszczeniach konieczna jest wymiana posadzek (położenie kafli), wymiana oświetlenia, okien i odmalowanie ścian. Do rozpoczęcia działalności konieczny jest także gruntowny remont toalet. Pozyskane w ramach zbiórki środki chcielibyśmy przeznaczyć również na wyposażenie świetlicy oraz zakup sprzętu, który będzie wykorzystywany podczas codziennych świetlicowych spotkań.

Po wstępnych kalkulacjach szacuje się, że potrzebnych będzie około 70 000 zł.  Kwota ta może wydawać się wysoka, jednakże stan budynku wymaga kapitalnego remontu. Wnioskowana kwota obejmuje nie tylko prace związane z wizualnym stanem budynku (malowanie ścian, wymiana podłóg, itp.), ale także z koniecznością tych związanych z elektryką, hydrauliką, itp. W wycenie uwzględniony został także zakup materiałów budowlanych oraz koszt wykonania remontu. Ponadto zebrane fundusze zostaną również spożytkowane na zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia kuchennego, itp. Całość wykonanych prac będzie wymagała odpowiednich odbiorów i pozwoleń na rozpoczęcie działalności, które także wiążą się z kosztami.

W przypadku, gdy Fundacji nie uda się zebrać funduszy na remont, świetlica „Promyk” zostanie zamknięta. Byłaby to duża strata nie tylko dla naszych dzieci i młodzieży, ale także dla ich rodzin. Od lat obserwuje się, że działalność placówek wsparcia dziennego ma ogromny wpływ na ich wychowanie. Często świetlice są jedynymi miejscami, z których młodzi ludzie wynoszą właściwe wzorce, ponieważ nie mają możliwości pozyskać ich od rodzin. Ponadto, dla części dzieci uczęszczanie do świetlicy jest jedyną okazją do skorzystania z różnych form aktywności, kulturalnej czy rekreacyjnej, ponieważ nie mają ich zapewnianych w domach.

Za życzliwość w postaci wpłat na realizację celu będziemy ogromnie zobowiązani i wdzięczni. Dzięki Państwa wsparciu, nasi wychowankowie będą mieli szansę wyrosnąć na szczęśliwe dzieci i odpowiedzialnych dorosłych. Dziękujemy!

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,1%
20 zł Wsparła 1 osoba CEL: 70 000 ZŁ