Fundacja #DrużynaBłażeja

Fundacja #DrużynaBłażeja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Józefów, mazowieckie

1.    Głównym celem Fundacji jest wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez promocję aktywnego, zdrowego trybu życia w oparciu o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego.

2.    Celem Fundacji jest także;

1) prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy warunków oraz jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz członków ich rodzin, innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

2) organizowanie  i niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego,

3) wspieranie młodych talentów z dziedziny sportu i stworzenie im optymalnych warunków do dalszego doskonalenia.