Fundacja "Dzięki Tobie"

Fundacja "Dzięki Tobie"
1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Karolina Stefańska Nowak

E-mail kontakt@dziekitobie.pl

Telefon 570307309

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Dzięki Tobie powstała w 2015 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Naszym głównym celem jest systematyczna pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi. Zajmujemy się wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Aktualnie obejmujemy finansowym wsparciem ponad 80-siąt dzieci z całej Polski.

Każdego dnia uczestniczymy w życiu rodzin, dla których codzienność to walka z chorobą i niepełnosprawnością . Dzięki Sponsorom i Darczyńcom, udało nam się do tej pory przekazać ponad 3.000.000 zł na rehabilitację, leczenie, zakup leków i sprzętów medycznych oraz pomoc najuboższym.

Wspieramy domy dziecka, domy opieki, domy samotnej matki, placówki oświatowe, oddziały integracyjne, oraz najuboższe rodziny.

Głęboko wierzymy, że : „Nie można pomóc Każdemu, ale Dzięki Tobie , można pomóc Komuś”.

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Renata

Kamilek życzę Ci byś był zdrów jak najszybciej.
21 zł

Łukasz Kucharski

Niech Bóg pełen miłości i dobroci w J. Chrystusie dopomoże Państwu zwyciężyć chorobę synka Kamila. Dziś po telefonie z apelem o ratunek Kamila,dokładam cegiełkę
50 zł

Sylwia

20 zł

Anonimowy Pomagacz

CNA03KAMILEK

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
20 zł miesięcznie