Fundacja "Dzięki Tobie"

Fundacja "Dzięki Tobie"
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Działamy od 2015 r  i jesteśmy  Organizacją Pożytku Publicznego OPP

Na stałe otaczamy opieką  ponad 150 chorych dzieci z całej Polski – podopiecznych fundacji - finansując  sprzęt medyczny, leki, rehabilitację, nierefundowane operacje…

Przekazujemy systematyczne wsparcie   dla dzieci z rodzin najuboższych.

Sfinansowaliśmy i wykonaliśmy ponad 100 kompleksowych remontów w Placówkach Integracyjnych, Szkołach Specjalnych, Szkołach Podstawowych, Przedszkolach, Gabinetach terapeutycznych, Domach Opieki, Domach Samotnej Matki.

Wyposażyliśmy ponad 30 sal dydaktycznych w materiały i pomoce edukacyjne.

Objęliśmy finansowym mecenatem edukacyjny projekt współpracy między Stowarzyszeniem Castellum Nostrum, Katedrą Zoologii UPP, Fundacją Dzięki Tobie a ZOO Wrocław przy powołaniu SUCHEGO WALARIUM  na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

Tworzymy i koordynujemy „Program -Szkolny Wolontariat”, w którym do tej pory uczestniczyło ponad 500 uczniów.

Uruchomiliśmy charytatywno-edukacyjny projekt KilometryZbieramy.pl, którego założeniem jest rozbudzenie potrzeby aktywnego trybu życia i chęci pomagania.

Wspieramy projekt edukacyjny„ Szkoła w Oltotoi Masheni” – dofinansowaliśmy budowę szkoły w wiosce masajskiej w Centralnej Tanzanii wraz z wyposażeniem.

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
20 zł miesięcznie