Fundacja "Dzięki Tobie"

Fundacja "Dzięki Tobie"
2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Dzięki Tobie powstała w 2015 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Naszym głównym celem jest systematyczna pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi. Zajmujemy się wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Aktualnie obejmujemy finansowym wsparciem ponad 80-siąt dzieci z całej Polski.

Każdego dnia uczestniczymy w życiu rodzin, dla których codzienność to walka z chorobą i niepełnosprawnością . Dzięki Sponsorom i Darczyńcom, udało nam się do tej pory przekazać ponad 3.000.000 zł na rehabilitację, leczenie, zakup leków i sprzętów medycznych oraz pomoc najuboższym.

Wspieramy domy dziecka, domy opieki, domy samotnej matki, placówki oświatowe, oddziały integracyjne, oraz najuboższe rodziny.

Głęboko wierzymy, że : „Nie można pomóc Każdemu, ale Dzięki Tobie , można pomóc Komuś”.

2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
20 zł miesięcznie