Fundacja "Dzięki Tobie"

Fundacja "Dzięki Tobie"

Reprezentant Karolina Stefańska Nowak

E-mail kontakt@dziekitobie.pl

Telefon 570307309

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Dzięki Tobie powstała w 2015 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Naszym głównym celem jest systematyczna pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi. Zajmujemy się wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Aktualnie obejmujemy finansowym wsparciem ponad 80-siąt dzieci z całej Polski.

Każdego dnia uczestniczymy w życiu rodzin, dla których codzienność to walka z chorobą i niepełnosprawnością . Dzięki Sponsorom i Darczyńcom, udało nam się do tej pory przekazać ponad 3.000.000 zł na rehabilitację, leczenie, zakup leków i sprzętów medycznych oraz pomoc najuboższym.

Wspieramy domy dziecka, domy opieki, domy samotnej matki, placówki oświatowe, oddziały integracyjne, oraz najuboższe rodziny.

Głęboko wierzymy, że : „Nie można pomóc Każdemu, ale Dzięki Tobie , można pomóc Komuś”.

Wsparli

100 zł

Janusz

30 zł

Barbara

100 zł

Grzegorz

Pomagajmy chorym dzieciom ponieważ nie ma szczytniejszego celu
10 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

janusz skupiński

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej