Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych EMAUS

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych EMAUS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Celami Stowarzyszenia są:

1. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz starszych; skupiająca  się głównie na ich funkcjonowaniu w życiu zawodowym, społecznym oraz kulturalnym.

2. Wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Wykorzystanie potencjału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w pełnieniu przez nich ról społecznych.

4. Upowszechnienia dobrej i sprawdzonej praktyki
w zakresie integracji oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - działalność szkoleniowa, informacyjna oraz poradnictwo
w społeczeństwie.

5. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.