Niech Świat stanie się bardziej przyjazny i kolorowy

ADMIN
organizator skarbonki

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Emaus prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - WTZ. 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ założony został 15 marca 1993 roku i jest placówką pobytu dziennego dla osób zameldowanych w Krakowie. WTZ prowadzi kompleksową rehabilitację 35 niepełnosprawnych młodych ludzi z upośledzeniem umysłowym oraz schorzeniami współistniejącymi. Formy terapii zawodowej i społecznej skierowane są do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Celem pobytu jest rehabilitacja zmierzająca do maksymalnie możliwej samodzielności - od samodzielności w czynnościach życia codziennego, poprzez samodzielność społeczną, aż do zatrudnienia.

Warsztaty stawiają w pracy terapeutycznej na przygotowanie uczestników do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych, aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz naukę radzenia sobie z trudami dnia codziennego. Stwarzają też warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika, a jednocześnie kształtowania jego wrażliwości artystycznej, rozwoju zainteresowań. Przygotowują do pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia, a także stosują zatrudnienie wspomagane.

Bezpłatne zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 15.00.

Zwracamy sie do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe, które przeznaczone zostanie na zakup materiałów plastycznych i biurowych do zajęć terepii zaęciowej, którą w ośrodku prowadzimy. 

Wsparli

10 zł

Iwona Dopierała-Światłoń

Na dobry początek:-)
0,2%
10 zł Wsparła 1 osoba CEL: 5 000 ZŁ