Lepsze Jutro Dziś

Lepsze Jutro Dziś

type Charity organization

location Szczekociny, śląskie

Fundacja „Lepsze Jutro Dziś” powstała po to, by pomagać dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, ubogim, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – zostały dotknięte ciężką chorobą, walczą o życie, wychowują się w rodzinach bardzo biednych i marginalizowanych społecznie.


Celem działania Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach: dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, specjalistycznego leczenia, zakup leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.


Staramy się pozyskiwać darowizny od osób fizycznych, osób prawnych, przędsiębiorców. W naszej działalności staramy się realizować jak najwięcej z założonych celów wpisanych w statut fundacji, jednak aby było to możliwe, potrzebujemy wsparcia z Państwa strony.


Wierzymy, że nie odmówicie swojego wsparcia naszym podopiecznym i razem z nami przyłączycie się do akcji charytatywnych na rzecz naszych podopiecznych. Bez waszej pomocy nie będzie to możliwe. Dlatego bardzo liczymy na wasze wsparcie. Gorąco prosimy również o wpłaty na rzecz organizacji aby w niewielkim chociaż stopniu wspomóc nasze działania związane z pozyskiwaniem darczyńców i promocją naszej działalności.


Serdecznie dziękujemy wszystkim pomagaczom w imieniu naszym i naszych podopiecznych.

Donations

Loading...