Maria Szlązak
Maria Szlązak 8 years old
Warszawa, lubelskie
Medulloblastoma, rdzeniak zarodkowy – nowotwór o wysokim poziomie złośliwości, sepsa

Follow important fundraisers