Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
23 Regular Donors
Anonymous
20 zł monthly
Donate once Create money box

type Charity organization

location Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce" w Polsce niesie pomoc opuszczonym  i osieroconym dzieciom już od 39 lat.  Naszym celem jest zapewnienie dzieciom szczęśliwego dzieciństwa i przygotowanie ich do dorosłego życia. 

W Polsce prawie 71 tysięcy dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej. Obecnie mamy pod opieką ponad 1800 podopiecznych. Te liczby pokazują jak wiele dzieci potrzebuje pomocy i jak poważne zadanie stoi przed Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. 

Organizujemy dla nich różnorodne formy pomocy. Zbudowaliśmy w Polsce cztery SOS Wioski Dziecięce: w Biłgoraju, Kraśniku, Karlinie i Siedlcach, w których schronienie znalazły dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Wioska SOS to osiedle jednorodzinnych domów, w których mieszkają rodzice lub Mama/Tata SOS oraz zazwyczaj 5 – 8 dzieci z pieczy zastępczej.
W Wiosce dzieci odnajdują na nowo miłość, szacunek i bezpieczeństwo. Pracujemy z dziećmi pomagając przezwyciężyć ich traumy oraz przygotowujemy do dorosłego życia. Pozostają w niej aż do osiągnięcia pełnej samodzielności. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że wielu naszych podopiecznych założyło szczęśliwe rodziny.

Prowadzimy również intensywne działania profilaktyczne w ramach Programu "SOS Rodzinie", umacniające więzi rodzin w kryzysie. Dzieci z takich rodzin uczęszczają do naszych świetlic wsparcia dziennego, a całe rodziny objęte są opieką pracowników socjalnych. Robimy to aby rodziny mogły być razem.
 
Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji SOS Children's Villages, obecnej w 137 krajach na całym świecie. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem działamy w Polsce już od 38 lat.

Z  pomocą wszystkich ludzi dobrej woli chcemy budować dla dzieci opuszczonych i osieroconych lepszą przyszłość!

23 Regular Donors
Anonymous
20 zł monthly