Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

W naszych Centrach Pomocy Dzieciom udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom.

Prowadzimy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, gdzie codziennie odbieramy telefony od setek dzieci rozpaczliwie potrzebujących pomocy.

Dbamy o bezpieczeńswo dzieci w internecie i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wspieramy też rodziców i profesjonalistów w opiece nad dziećmi.