Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
1 Stały Pomagacz
Wiktoria Lenart
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

W naszych Centrach Pomocy Dzieciom udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom.

Prowadzimy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, gdzie codziennie odbieramy telefony od setek dzieci rozpaczliwie potrzebujących pomocy.

Dbamy o bezpieczeńswo dzieci w internecie i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wspieramy też rodziców i profesjonalistów w opiece nad dziećmi. 

1 Stały Pomagacz
Wiktoria Lenart
10 zł miesięcznie