Fundacja Generator Inspiracji

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Błażowa, podkarpackie

Jesteśmy organizacją pozarządową, istniejącą od 2005 roku, działającą „non profit”. Nieustannie działamy na rzecz innych, tworząc przestrzeń dla rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności.

Wierzymy, że każdy ma w sobie potencjał, pasje, marzenia, które może i warto rozwijać – otwierając się na różnorodność, jaką daje nam życie. Tysiące ludzi dokonywało wielkich czynów. Wchodzili na najwyższe i najtrudniejsze góry świata. Nurkowali na dno Rowu Mariańskiego. Tworzyli latami teorie, które przerastały umysły ówczesnych badaczy. Oni wszyscy robili to z pasji.

Działamy głównie w dziedzinie edukacji – edukacja bowiem nie jest przez nas pojmowana jedynie jako etap szkolny. Jesteśmy zwolennikami poglądu, że człowiek uczy się przez całe życie. Edukacja poza formalna jest przez nas postrzegana jako nauka poprzez doświadczenie i realizację własnych działań. Większości działań Fundacji Generator Inspiracji przyświeca właśnie duch edukacji pozaformalnej - chcemy stawiać na rozwój osobisty i dać przestrzeń do samorealizacji Odbiorcom naszych działań, naszym Wolontariuszom oraz Członkom naszego Zespołu.

Naszym celem jest również promocja kultury wolontariatu. Najważniejszym bowiem czynnikiem wpływającym na powodzenie naszych projektów są wolontariusze. Chcemy działać na rzecz kształtowania odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich. Stworzenie pozytywnego klimatu wokół pracy wolontarystycznej daje wiele możliwości, zarówno w sferze rozwoju osobistego, jak i budowy kapitału społecznego – powiązań, które decydują o sile i energii społeczeństwa.

REALIZUJEMY - własne projekty, kampanie edukacyjne, programy dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych,

INICJUJEMY - mamy świadomość jak ważna jest oddolna inicjatywa - za jeden z celów stawiamy sobie pobudzanie do działania społeczności lokalnych.

EDUKUJEMY - uważamy, że na edukację nigdy nie jest za późno, a wiedzy – nigdy za mało. Dlatego realizujemy m.in. szkolenia i poradnictwo dla wszystkich grup wiekowych.

WSPÓŁPRACUJEMY - do prowadzenia działań zawsze szukamy sojuszników – grup nieformalnych, samorządów, lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców.

OTWIERAMY SIĘ - Mamy nadzieję, że uda nam się zarażać inspiracją i chęcią do działania również innych ludzi. Wszystkich chętnych do zdobycia doświadczenia i rozwijania umiejętności zapraszamy do współpracy. Cały czas jesteśmy otwarci na nowych ludzi i nowe pomysły.

Pozytywny wydźwięk naszych działań w społeczeństwie jest dla nas ogromną radością, a jednocześnie utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy, jest ważne i potrzebne, że obraliśmy właściwy kierunek.


„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia.”

Herodot