Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Fundacja działa na rzecz osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Zajmuje się:

Propagowaniem i organizacją różnych form rehabilitacji, pozyskiwaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, zbieraniem i rozpowszechnianiem wśród chorych informacji o postępach w poszukiwaniu metod leczenia chorób mięśni.

Fundacja oferuje Podopiecznym również wsparcie w codziennym życiu poprzez możliwość korzystania z usług asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

Celem Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni jest dofinansowanie oraz prowadzenie wszechstronnej rehabilitacji i leczenia osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Cele swoje Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

Wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na schorzenia nerwowo-mięśniowe na terenie jej działania; organizowanie, finansowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych i rehabilitacyjno-szkoleniowych; organizowanie, finansowanie i prowadzenie opieki rehabilitacji leczniczej; pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy i pomocniczy, pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjno-leczniczego i pomocniczego; organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla podopiecznych i członków ich rodzin; organizowanie konferencji, seminariów, konsultacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie leczenia i rehabilitacji w schorzeniach nerwowo-mięśniowych; organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych; inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi; doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej, oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo; prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo; organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym prowadzenie różnych form kształcenia; prowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej i usług transportowych; dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Wpłaty

Ładuję...