Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody została powołana 23 czerwca 1995 roku. Głównymi celami fundacji jest:

  1. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
  2. podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków, pomników kultury i przyrody
  3. udzielanie pomocy w zakresie realizacji programów ochrony zabytków i pomników przyrody
  4. promocja  pomników kultury polskie na świecie
  5. aktywowanie ludzi nauki i kultury do działań na rzecz ochrony środowiska, pomników przyrody i kultury
  6. świadczenie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, społecznej i socjalnej