Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Olecko, warmińsko-mazurskie

Głównym celem działalności Fundacji jest kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie:

- Rozwoju przedsiębiorczości,

- Edukacji, kultury, sportu i turystyki,

- Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia,

- Tworzenie partnerstw lokalnych.