Fundacja Dbam o Mój Zasięg

Fundacja Dbam o Mój Zasięg

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja Dbam o mój Z@sięg to zespół zaangażowanych społecznie specjalistów, ekspertów, rodziców, którzy chcą mieć realny wpływ na zdrowie społeczeństwa, w którym będziemy żyli w kolejnych latach my i nasze dzieci.

Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci z ugruntowanym doświadczeniem z dziedziny socjologii, psychologii, pedagogiki, neurobiologii i komunikacji społecznej. Pozwala nam to oferować szerokie wsparcie dla przedszkoli i szkół, gmin i miast, instytucji państwowych oraz firm z sektora prywatnego.

➡️ Zajmujemy się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a te tematy prowadzą prosto do zadbania o kondycję psychiczną dzieci i ich otoczenia – rodziny i szkoły.

➡️ Uczymy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie. Podstawą naszych działań jest profesjonalna diagnoza problemu, działanie we współpracy międzysektorowej, jak również idea partycypacji rozumiana jako włączenie w proces wsparcia tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Wierzymy, że autentyczne zaangażowanie i działania dopasowane do faktycznych potrzeb robią realną różnicę.

➡️ Realizujemy szkolenia i warsztaty dla szkół, rodzin, instytucji i biznesu na terenie całej Polski. Nasz przekaz dostosowujemy zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Realizację naszej misji opieramy o trzy filary: badawczy, szkoleniowy i edukacyjny. Prowadzimy, samodzielnie lub z partnerami, badania naukowe z obszaru e-uzależnień, nowych technologii w edukacji oraz relacji w świecie cyfrowym. 

CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ JUŻ DOTYCHCZAS?

Przez ostatnie 7 lat naszego funkcjonowania udało nam się opublikować kilka wartościowych książek, przeprowadzić ważne badania wśród młodzieży szkolnej i na ich podstawie opracować raporty i rekomendacje, zrealizować setki szkoleń dla uczniów, rad pedagogicznych i rodziców, a także dla odpowiedzialnego biznesu.

https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/wp-content/upload s/2021/05/Raport-Granie-na-Ekranie.pdf

https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf

Prócz działalności wydawniczej i badawczej projektujemy również różnego rodzaju kampanie społeczne.

➡️ W roku 2022 zrealizowaliśmy dwa turnusy kolonii letnich bez korzystania z nowych technologii pt. RELACJE W WAKACJE dla prawie 100 dzieci z terenu całej Polski. Odpowiadając na zgłaszane nam potrzeby, organizujemy także wyjazdy offline dla dorosłych.