Fundacja "Fabryki Marzeń"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kielce, świętokrzyskie

Jesteśmy Fabrykami Marzeń...

Budujemy nową, lepszą przyszłość, stawiamy solidne fundamenty dla rozwoju najmłodszych oraz wszystkich tych, którzy pragną zostać budowniczymi swojego jutra.

Zajmujemy się pomocą rodzinom z dziećmi, znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i życiowej. Szczególnie mocno zależy nam na polepszeniu losu dzieci.

Nasza działalności opiera się obecnie na trzy kluczowych filarach:

1. Fabryka Remontów spełnia marzenia dzieci o lepszych warunkach mieszkaniowych. Remontujemy głównie łazienki, ale często rozszerzamy pomoc, zmieniając wygląd dziecięcych  pokoi czy nawet całego mieszkania.

2. Fabryka Rozwoju Osobistego uczy, jak realizować swoje pasje i marzenia własnymi siłami, dzięki determinacji i pracy. I jak osiągać sukcesy w różnych dziedzinach życia.

3. Fabryka Wspierania Talentów wspiera utalentowane dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin w drodze do realizacji własnych celów. Umożliwiamy im dalszy rozwój oraz kształtowanie umiejętności.