Fortior - Fundacja dla Wielu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja WARSZAWA, mazowieckie

Misja Fundacji to pomoc mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy oraz ich rodzinom.

Przemoc niejedno ma imię… Z tego powodu realizujemy kilka projektów adresowanych do mężczyzn borykających się ze skutkami trudnych doświadczeń.

1. Medycy na Ulicy
2. Dach nad Głową
3. 4 łapy vs. PTSD

Specjalizujemy się w pracy z mężczyznami, którzy doświadczyli przemocy seksualnej. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że to forma przemocy, która dotyka tylko kobiety, ale nic bardziej mylnego. Od 2009 r. poznaliśmy historie ponad 470 mężczyzn, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i potrzebowali pomocy w radzeniu sobie ze skutkami traumatycznych przeżyć. Pracujemy w trybie interwencyjnym i długoterminowym. Organizujemy konsultacje, pomoc psychologiczną i psychoterapię, medyczną i prawną.

Projekt Medycy na Ulicy jest adresowany do osób dotkniętych bezdomnością i wykluczeniem społecznym. Nasz zespół streetworkerów stara się dotrzeć do osób w kryzysie i ułatwić im dostęp do pierwszej pomocy medycznej oraz psychologicznej, co często pozwala zacząć długi proces wychodzenia z bezdomności… Specjalnie dla cierpiących na zaburzenia potraumatyczne byłych przedstawicieli służb mundurowych i ratowniczych, którzy doświadczają bezdomności, stworzyliśmy projekt Dach nad Głową: nasi podopieczni są objęci kompleksową pomocą zespołu interdyscyplinarnego, a po przejściu specjalistycznej psychoterapii mogą skorzystać z mieszkania treningowego.

Projekt DACH NAD GŁOWĄ adresujemy do byłych przedstawicieli służb mundurowych i ratowniczych, znajdujących się w kryzysie bezdomności i cierpiących na zaburzenia potraumatyczne. Obejmuje kompleksową pomoc psychologiczną, medyczną i prawną oraz możliwość skorzystania z mieszkania treningowego na czas niezbędny do wyjścia z kryzysu. 

4 ŁAPY VS. PTSD to projekt obejmujący szkolenie psów asystujących osobom zmagającym się z zespołem stresu pourazowego na skutek uczestnictwa w działaniach zbrojnych. Psy te mają za zadanie towarzyszyć naszym podopiecznym na co dzień i pomagać im w radzeniu sobie z objawami potraumatycznymi.

Prowadzimy dwa projekty badawcze: pierwszy dotyczy zjawiska przemocy seksualnej wobec dorosłych mężczyzn, zaś drugi – rozpowszechnienia zaburzeń potraumatycznych i urazowych uszkodzeń mózgu w populacji osób w kryzysie bezdomności.

Chociaż początki naszej działalności to rok 2009, dopiero w styczniu 2018 r. FORTIOR stał się oficjalnie organizacją pozarządową. Obecnie fundację tworzy grupa wolontariuszy, którzy niemalże każdą wolną chwilę przeznaczają na pomoc osobom w kryzysie.

Wpłaty

Ładuję...