Fundacja przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A.Mielęckiego SUM w Katowicach

typ Szpital

lokalizacja KATOWICE, śląskie

Celem  fundacji  jest  prowadzenie działalności społeczno -użytecznej w zakresie ochrony i  promocji zdrowia, nauki, edukacji i  oświaty, ratownictwa i  ochrony ludności  na rzecz ogółu społeczności w szczególności poprzez:

- rozwój  bazy diagnostycznej i  medycznej Samodzielnego  Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Ślaskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w Katowicach dla zwiększenia efektywności leczenia chorych.

- upowszechnianie osiągnięć  medycznych i  naukowych  pracowników  SPSZK-M w Katowicach.

- organizowanie ruchu  społecznego wokół  celów  Fundacji.