Fundacja Charytatywna "RAZEM"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zabrze, śląskie

Fundacja Charytatywna „RAZEM” powstała po to by pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Naszym celem jest między innymi:
pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej.

Pomoc dzieciom w korzystaniu z terapii i dostępu do lekarzy specjalistów.

Niesienie pomocy wychowankom pieczy zastępczej, działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Wierzymy w moc wspólnego działania.


Pomaganie jest ważne. Dzięki pomaganiu czujesz radość, satysfakcję  i chcesz działać dalej.


Pomagając – wygrywasz.

Znajdź Nas również na Facebook'u oraz Instagramie

Wpłaty

Ładuję...