ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci

ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci powstała na początku 2008 roku jako organizacja non-profit.

Inspiracją do jej powołania było przekonanie założycielek Fundacji o potrzebie stałego kierowania uwagi ogółu społeczeństwa, a w szczególności szerokich kręgów profesjonalistów, na znaczenie najwcześniejszych doświadczeń małego człowieka dla jego aktualnego i dalszego rozwoju.

Niemowlę bowiem od pierwszych dni swego istnienia doświadcza całej gamy przeżyć wynikających ze zdarzeń zachodzących wokół niego i w nim samym, komunikuje innym, co czuje, w jaki sposób próbuje sobie z tym radzić i jakiej pomocy potrzebuje.

Kolejne momenty w rozwoju dziecka wymagają od niego i jego opiekunów ciągłych zmian adaptacyjnych. Wiele z nich przebiega tak łagodnie, że dokonują się one niemal niezauważalnie, inne są źródłem wielkiej radości, zarówno dla dzieci jak i rodziców, jeszcze inne okazują się trudniejsze, problematyczne.

Współczesna wiedza nie pozwala już wątpić w to, że wczesne przeżycia dziecka pozostawiają po sobie trwały ślad. O tym, czy ich wydźwięk będzie głównie pozytywny, czy raczej zapiszą się one w psychice dziecka jako trudne albo wręcz traumatyczne, decyduje w znacznej mierze – poza wyposażeniem biologicznym małego człowieka – to, czy może ono liczyć na wsparcie dorosłego opiekuna, który rozpozna, zrozumie i zaspokoi jego potrzeby.


Swymi działaniami wspieramy dzieci i ich opiekunów w budowaniu między nimi dobrych relacji, czyli takich, które umożliwiają dzieciom rozwój zgodny z ich naturalnym potencjałem, a rodzicom dają radość z uczestnictwa w tym procesie.

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie